sobota, 31 lipca 2010

Nowy Blog

Nie wiem czy ktoś tu jeszcze/kiedykolwiek zaglądał, ale jak widzicie zaprzestałem pisania Bloga. Dużo wody upłynęło i znów zrodziła się taka potrzeba w moim sercu.  Nie rozumiem tego za bardzo, ale taki już trochę chaotyczny jestem - pracuje nad tym! Nie potrafiłem kontynuować tego bloga - jakoś tak mi trochę głupio że zacząłem i nie skończyłem... Więc samoczynnie stworzyłem nowy na którego serdecznie zapraszam, myślę, że Ciasna Brama, to już troszkę dojrzalszy projekt:


sobota, 14 lutego 2009

ABC Judaizmu


Zachęcam do pobrania trzech bardzo ciekawych broszur, które w świetny sposób poszerzą wiedzę nt Judaizmu. Na chwilę obecną "Forum Żydów Polskich" oferuje trzy broszury:
  • HAGADA NA PESACH z komentarzami chasydzkich mistrzów
  • SZABAT
  • HAGADA NA PESACH
Można je pobrać klikając tutaj.

wtorek, 23 grudnia 2008

Ech, och, ach.....


I znowu wygląda to nieciekawie, ale może od początku;)
Ten blog jest już moim którymś z kolei. Poprzednie upadały, gdyż nie miałem czasu za bardzo do nich usiąść, a że zawsze starałem się pisać jakieś konkretne i ciekawe rzeczy, to niby ambitnie, ale wychodziło jak wychodziło. Jednakże jak widać, tym razem się nie poddaje i wiernych czytelników (o ile tacy są, a chce wierzyć że znajdzie się kilka osób, które w miarę regularnie tu przychodzą ;)) zapewniam, że nadal będę publikował (upobliczniał) swoje myśli.

Czy to będzie ciekawe? Czy będę pisał sensownie? Czy długo będę pisał, aż znowu będzie taka przerwa? Cóż, "bo każda saga, ma swój początek...." ;)

czwartek, 13 listopada 2008

Proroctwa o Jezusie Chrystusie (2/4)

Charakterystyka Jego działalności

Jego praca dla ludzi
Zapowiedź: Izaj. 61:1-3
Wypełnienie: Łuk. 4:16-21

Jako prorok
Zapowiedź: 5 Mojż. 18:15
Wypełnienie: Dziej. Ap. 7:37

Nosiciel światła
Zapowiedź: Izaj. 9:1-2
Wypełnienie: Mat. 4:12-16

Lekarz
Zapowiedź: Izaj. 53:4
Wypełnienie: Mat. 8:16.17; 12:17-21

Pasterz
Zapowiedź: Izaj. 40:11
Wypełnienie: Jan. 10:14

Zbawiciel wszystkich
Zapowiedź: Izaj. 49:4-6
Wypełnienie: Obj. 7:9

Nauczanie w przypowieściach
Zapowiedź: Psalm 78:2
Wypełnienie: Mat. 13:34.35

Jego odrzucenie
Zapowiedź: Psalm 69:8; Izaj. 53:3
Wypełnienie: Jan 1:10.11

Triumfalny wzajd do Jerozolimy
Zapowiedź: Zach. 9:9
Wypełnienie: Mat. 21:1-11

Jego zdrajca
Zapowiedź: Psalm 41:10; 55:13.14
Wypełnienie: Jan. 13:18

Cena zdrady
Zapowiedź: Zach. 11:12
Wypełnienie: Mat. 26:14-16

Wykorzystanie pieniędzy
Zapowiedź: Zach. 11:13
Wypełnienie: Mat. 27:3-8

Opuszczony przez uczniów
Zapowiedź: Zach. 13:7
Wypełnienie: Mat. 26:31

Opluty
Zapowiedź: Izaj. 50:6
Wypełnienie: Mat. 26:67

Milczący wobec oprawców
Zapowiedź: Izaj. 53:7
Wypełnienie: Mat. 27:30

Ubity
Zapowiedź: Mich. 4:14
Wypełnienie: Mat. 27:30

sobota, 1 listopada 2008

Proroctwa o Jezusie Chrystusie (1/4)

Miejsce urodzenia

Zapowiedź prorocza: Mich. 5:1
Wypełnienie: Mat. 2:1

Narodzenie z panny

Zapowiedź prorocza: Izaj. 7:14
Wypełnienie: Mat. 1:18-23

Z pokolenia Judy

Zapowiedź prorocza: I Mojż. 49:10
Wypełnienie: Hebr. 7:14

Z domu Dawida

Zapowiedź prorocza: Izaj. 11:1
Wypełnienie: Obj. 22:16

Czas narodzenia

Zapowiedź prorocza: Dan. 9:25
Wypełnienie: Mar. 1:14-15

środa, 29 października 2008

Dwumiesięcznik "Wędrówka"


Chciałbym zachęcić Was od zapoznania się z czasopismem "Wędrówka", dostępną również pod adresem www.wedrowka.nastrazy.pl. Jest to czasopismo stworzone z myślą o młodzieży, ale z pewnością każdy w niej coś znajdzie. Każdy numer poświęcony jest danemu tematowi z różnych dziedzin życia chrześcijan. Omówienie danego tematu jest o tyle ciekawe, że wypowiadają się w nim osoby nie tylko młode, ale też i starsze, co pozwala czytelnikowi spojrzeć na dany temat z różnych perspektyw.

Chciałbym przede wszystkim zachęcić do prenumeraty tego czaspisma, a więcej informacji można znaleść tutaj.

Gorąco POLECAM!!!


wtorek, 28 października 2008

Miłość Dawida i nasza

„I Jonatan ponownie przysiągł Dawidowi na swoją miłość do niego, gdyż miłował go jak własne życie” - 1 Sam. 20:17

Dawid to postać szczególna. Opisy ksiąg historycznych, jak i liczne psalmy tego proroka a zarazem króla Izraela, daje przeświadczenie o tym , że pewna cecha charakteru wyróżnia go ze wszystkich innych wielkich postaci Starego Testamentu. Tą cechą charakteru jest oczywiście miłość i właśnie o niej chciałbym kilka słów napisać, a jako przykład wezmę wielką przyjaźń między Dawidem a Jonatanem. Kim był Jonatan?

Był on Synem Saula, człowiekiem szczerym i pokornym. Saul (pierwszy król Izraela), kiedy obejmował urząd króla, także miał wielką pokorę, lecz z biegiem lat urósł w pychę, co spowodowało, że Bóg zwrócił swe oblicze na Dawida. „Wtedy Samuel rzekł do niego: Dziś odebrał ci Pan królowanie nad Izraelem i nada je innemu, lepszemu od ciebie. A doprawdy ten, który jest chwałą Izraela, nie kłamie i nie żałuje, bo nie jest człowiekiem, aby żałować” - 1 Sam. 15:28-29. Słowa te mają ewidentny wymiar proroczy, ale nie o tym kontekście tych słów dziś. Kiedy Saul mówił te słowa, z punktu widzenia bieżących wydarzeń, mowa była o Dawidzie, synu Issajego.

Saul wiedząc o tym, że Bóg go opuścił i widząc to, że Dawid „wzrasta”, chciał się go pozbyć. Jonatan syn Saula, wiedząc, że jego ojciec ma złe zamierzenia pomaga Dawidowi ujść cało. [Zachęcam do lektury I Księgi Samuela rozdz. 20, a także do zapoznania się z artykułem w czasopiśmie „Na Straży” pt. „Miłość i przyjaźń”, gdzie można przybliżyć sobie wspomnianą historię i jej szczegółową analizę]. Co nim kieruje? Śmiało możemy powiedzieć, że miłość do Dawida. Ci oto dwaj Izraelczycy, byli wielkimi przyjaciółmi, a najwspanialsze jest to, że ich przyjaźń nie opierała się tylko na pięknych słowach i deklaracjach, jak to jest niejednokrotnie dziś. Stan ich serca prowadził ich do konkretnych czynów. Jonatan okazał swą przyjaźń Dawidowi, pomagając mu uciec od swego ojca Saula, co w konsekwencji narażało go na karę: „Tam rzekł Jonatan do Dawida: Świadkiem niech będzie Pan, Bóg izraelski, że wybadam mojego ojca o tym czasie jutro lub pojutrze, a jeżeli dobrze stoi sprawa Dawida, to gdybym wtedy nie posłał do ciebie i nie powiadomił cię o tym” - 1 Sam. 20:12. Dawid nie był dłużny Jonatanowi, a raczej jego potomkom, gdyż Jonatan i Saul giną w jednej z bitew: „Pewnego razu Dawid zapytał: Czy pozostał jeszcze ktoś z domu Saula, abym mógł mu wyświadczyć łaskę ze względu na Jonatana?” - 2 Sam. 9:1.

Widzimy zatem, że mamy wiele dowodów (przytaczam tylko wybrane) na to, że uczucie miłości przyjacielskiej było szczere i prawdziwe. Dlaczego o tym mówię? Gdyż Pan Jezus wspominał o tego typu zachowaniu: „Nowe przykazanie daję wam, abyście się wzajemnie miłowali, jak Ja was umiłowałem; abyście się i wy wzajemnie miłowali. Po tym wszyscy poznają, żeście uczniami moimi, jeśli miłość wzajemną mieć będziecie” - Jan. 13:34-35. W społeczeństwie jak i w mniejszych społecznościach chrześcijańskich (zborach, kościołach) mówi się dużo o miłości i z góry uważa się to za warunek, który został osiągnięty przez wszystkich. To znaczy, że wszyscy duchowi bracia i siostry się wzajemnie miłują, spełniając tym samym przykazanie Pana Jezusa. Przykre to jest, ale to nie prawda! Nie ma tej miłości w takim stopniu jak tego oczekuje od nas Ewangelia. Miłujemy naszych przyjaciół, czyli tych, którzy są nam bliscy, którymi się czujemy najlepiej. Czy o to w tym chodzi? Czy jest to szczera miłość? Pewnie i tak, ale nie możemy jej nazwać miłością chrześcijańską, taką jaką powinni się cechować uczniowie Jezusa. Niby jak wytłumaczyć, jakimi przymiotnikami określić, obmowę, plotkarstwo, zazdrość, a wręcz czasami nienawiść? Jedno słowo: obłuda, bo co gorsze, te zachowania tłumimy w sobie, albo opowiadamy je w „swoim” towarzystwie, a nie zachowujemy się tak jak powinniśmy.

A jak powinniśmy? Otóż jeśli widzimy złe zachowanie, nie powinniśmy naszą wiedzę wykorzystywać do obmowy, ale stanąć na wysokości zadania i w duchu chrześcijańskiej miłości upomnieć takiego brata czy siostrę. Nauka to nie moja, ale Pana Jezusa: „A jeśliby zgrzeszył brat twój, idź, upomnij go sam na sam; jeśliby cię usłuchał, pozyskałeś brata swego. Jeśliby zaś nie usłuchał, weź z sobą jeszcze jednego lub dwóch, aby na oświadczeniu dwu lub trzech świadków była oparta każda sprawa. A jeśliby ich nie usłuchał, powiedz zborowi; a jeśliby zboru nie usłuchał, niech będzie dla ciebie jak poganin i celnik” - Mat. 18:15-17.

Miłość jest bardzo ważna, Nowy Testament jest określany mianem „Zakonu Miłości”, gdyż Pan Jezus umierając za nas kierował się właśnie nią. Ona też ma nas wyróżnia od tego „świata”, ona ma być naszą cechą charakterystyczną! Dlaczego zatem w naszych sercach panuje złość i zazdrość na drugiego, które to prowadzą do grzechu, gdyż przypominam, ze obmowa jest grzechem. Tak być nie powinno… Za puentę naszych rozważań, a zarazem za wezwanie do zmiany naszych serc niech służą nam sowa samego Mistrza.

Mat. 5:43-48:
„Słyszeliście, że powiedziano: Będziesz miłował bliźniego swego, a będziesz miał w nienawiści nieprzyjaciela swego. A Ja wam powiadam: Miłujcie nieprzyjaciół waszych i módlcie się za tych, którzy was prześladują, Abyście byli synami Ojca waszego, który jest w niebie, bo słońce jego wschodzi nad złymi i dobrymi i deszcz pada na sprawiedliwych i niesprawiedliwych. Bo jeślibyście miłowali tylko tych, którzy was miłują, jakąż macie zapłatę? Czyż i celnicy tego nie czynią? A jeślibyście pozdrawiali tylko braci waszych, cóż osobliwego czynicie? Czyż i poganie tego nie czynią? Bądźcie wy tedy doskonali, jak Ojciec wasz niebieski doskonały jest.”

wtorek, 16 września 2008

10 Odpowiedzi

Takjak obiecałem, podaje odpowiedzi:


1. Tym Eliaszem był Jan Chrzciciel, lecz miał tylko po Eliaszu moc i Ducha, Łuk. 1:13-17

2. Przedstawia Żydów i Pogan. Żydzi byli bogaci, a poganie biedni. Żydzi mieli nauczyciela.

3. Był to najstarszy syn Noego po potopie miał 500 lat, został królem Salemu i Kapłanem miasta Salem. Dziś (Jeru Salem) po zniszczeniu Nemroda zmienił imię z Sema na Melchidezeka.

4. Drzewo figowe przedstawia naród Izraela, Ozeasz 10:10/14:6-7. To drzewo zakwitło w 1948 roku i mają nadzieję na swoje owce. Po drugiej wojnie też wszystkie drzewa walczą o niepodległość.

5. Podobieństwo. Pan Jezus trzy lata nauczał Izraela i w końcu zapłakał nad Jeruzalem, przyszedł do swoich owiec co zginęli z Izraela. Trzy lata im poświęcił, widzimy, że oni też maja nadzieję.

6. Ten lud przedstawił lun wieku Ewangelii Jana 46:44. Dzieje 3:19. Dziś wybiera Bóg bez skazy i zmazy, a nie papież ma wybierać, lub samych siebie.

7. Różne imiona dziś sobie przypisują, a nasza odpowiedź to Ii Kor. 5:17 – to jest imię.

8. Nie mogła stać kadzielnica w miejscu najświętszym bo tam wchodzono raz w roku, tylko jeden raz. Hebr. 9:7, a olej zawsze trzeba było dolewać.

9. Potop. Ten człowiek był Królem, Daniela 4:30

10. Przed skrzynia miał Mojżesz położyć laskę, IV Mojż. 17:25

poniedziałek, 15 września 2008

10 Pytań

Zawsze warto utrwalać sobie wiedzę Biblijną. W tym celu publikuje tu 10 Pytań. Jutro opublikuje 10 Odpowiedzi:


1. Malachiasz 4:5-6 Kim był Eliasz?

Jana 1:21 – Jan Chrzciciel mówi, że nie jest Eliaszem.
Mat. 17:11 – Pan Jezus Mówi, że ma przyjść Eliasz.

2. Łuk. 16:19-31 Kogo lub co przedstawia podobieństwo o Bogaczu i Łazarzu?

3. Hebr. 7:3 Melchidezek był królem Salemu. Bez ojca, bez matki bez rodu, bez początku i końca. Kim był?

4. Łuk. 21:29 Kogo lub co przedstawia drzewo figowe oraz inne drzewa?

5. Łuk. 13:6-9 O kim lub o czym mówi to podobieństwo?

6. Izaj. 43:18-21 Jaki to był lub i kogo przedstawiał? Kiedy ten lud wyjdzie na widownię? To powiedział prorok 700 lat przed narodzeniem Pana Jezusa.

7. Izaj. 65:15 Jakie imię mamy otrzymać, dziś czy w przyszłości?

8. III Mojż. 10: Synowie Aarona obsługiwali kadzielnicę. Gdzie stała kadzielnica w miejscu świętym czy najświętszym?

9. I Mojż. 8: Potop.
Noe w arce nie miał mięsa dla lampartów i tygrysów, bo żywili się sianem. Kto z ludzi żywił się też trawą? Był to wielki człowiek.

10. Co Bóg dał do ręki Mojżesza, aby włożył do skrzyni świadectwa dla przyszłych pokoleń?

niedziela, 14 września 2008

Błogosławione Zapewnienia

Pewnie nie raz spotkaliście się z określeniem, że Biblia to zbiór wskazówek, które prowadzą do jedności z Bogiem. Jej specyficzny charakter objawia się tym, że Biblia odpowiada na konkretne przeżycia i odczucia czytelników. Nie jeden raz Biblia pokrzepiła i pocieszyła, ale też zatrwożyła. Pismo Święte oddziałowuje na człowieka - i to bardzo... Jeśli chodzi o mnie, to staram się wszystko o nią opierać. Chcąc być jak najbliżej, Boga staram się, aby Jego Słowo, było jak najczęściej w moich rękach. Poniżej przedstawiam dosłownie kilka werstów, które mogą okazać się pomocne. Jeśli chciałbyś więcej takowych mieć, musisz tylko czytać...


Potrzebujesz rady do wskazywania ci drogi?
„Prowadzisz mnie według rady swojej, a potem przyjmiesz mnie do chały” Psalm 73:24

Chcesz przyjaźni?
„[…] niejeden przyjaciel jest bardziej przywiązany niż brat” Przyp. 18:24

Jesteś zniechęcony?
„Bądźcie mocni! A serce wasze niech będzie dzielne, wy wszyscy, którzy macie nadzieje w Panu” Psalm 31:25

Jesteś krzywdzony?
„A Ja wam powiadam, miłujcie nieprzyjaciół waszych i módlcie się za tych, którzy was prześladują” Mat. 5:44

Cierpisz za czynienie dobra?
„Ale jeżeli okazuje cierpliwość, gdy za dobre uczynki cierpicie, to jest łaska u Boga” I Piotra 2:20

Jesteś spracowany?
Pójdźcie do mnie wszyscy, którzy jesteście spracowani i obciążeni, a Ja wam dam ukojenie” Mat. 11:28

Jesteś nieoświecony?
„A jeśli komu z was brak mądrości, niech prosi Boga, który wszystkich obdarza chętnie i bez wypominania, a będzie mu dana” Jak. 1:5

Jesteś kuszony do złego?
„Synu mój, jeżeli chcą cię zwabić grzesznicy, nie daj się” Przyp. 1:10

Pragniesz sprawiedliwości?
„Błogosławieni, którzy łakną i pragną sprawiedliwości, albowiem oni będą nasyceni” Mat. 5:6

Jesteś przestraszony?
„O Izraelu! Ufaj Panu! On jest pomocą i tarcza ich” Psalm 115:9

Pragniesz współczucia?
„Jak lituje się ojciec nad dziećmi, tak się zlituje Pan nad tymi, którzy się go boją” Psalm 103:13