wtorek, 23 grudnia 2008

Ech, och, ach.....


I znowu wygląda to nieciekawie, ale może od początku;)
Ten blog jest już moim którymś z kolei. Poprzednie upadały, gdyż nie miałem czasu za bardzo do nich usiąść, a że zawsze starałem się pisać jakieś konkretne i ciekawe rzeczy, to niby ambitnie, ale wychodziło jak wychodziło. Jednakże jak widać, tym razem się nie poddaje i wiernych czytelników (o ile tacy są, a chce wierzyć że znajdzie się kilka osób, które w miarę regularnie tu przychodzą ;)) zapewniam, że nadal będę publikował (upobliczniał) swoje myśli.

Czy to będzie ciekawe? Czy będę pisał sensownie? Czy długo będę pisał, aż znowu będzie taka przerwa? Cóż, "bo każda saga, ma swój początek...." ;)

czwartek, 13 listopada 2008

Proroctwa o Jezusie Chrystusie (2/4)

Charakterystyka Jego działalności

Jego praca dla ludzi
Zapowiedź: Izaj. 61:1-3
Wypełnienie: Łuk. 4:16-21

Jako prorok
Zapowiedź: 5 Mojż. 18:15
Wypełnienie: Dziej. Ap. 7:37

Nosiciel światła
Zapowiedź: Izaj. 9:1-2
Wypełnienie: Mat. 4:12-16

Lekarz
Zapowiedź: Izaj. 53:4
Wypełnienie: Mat. 8:16.17; 12:17-21

Pasterz
Zapowiedź: Izaj. 40:11
Wypełnienie: Jan. 10:14

Zbawiciel wszystkich
Zapowiedź: Izaj. 49:4-6
Wypełnienie: Obj. 7:9

Nauczanie w przypowieściach
Zapowiedź: Psalm 78:2
Wypełnienie: Mat. 13:34.35

Jego odrzucenie
Zapowiedź: Psalm 69:8; Izaj. 53:3
Wypełnienie: Jan 1:10.11

Triumfalny wzajd do Jerozolimy
Zapowiedź: Zach. 9:9
Wypełnienie: Mat. 21:1-11

Jego zdrajca
Zapowiedź: Psalm 41:10; 55:13.14
Wypełnienie: Jan. 13:18

Cena zdrady
Zapowiedź: Zach. 11:12
Wypełnienie: Mat. 26:14-16

Wykorzystanie pieniędzy
Zapowiedź: Zach. 11:13
Wypełnienie: Mat. 27:3-8

Opuszczony przez uczniów
Zapowiedź: Zach. 13:7
Wypełnienie: Mat. 26:31

Opluty
Zapowiedź: Izaj. 50:6
Wypełnienie: Mat. 26:67

Milczący wobec oprawców
Zapowiedź: Izaj. 53:7
Wypełnienie: Mat. 27:30

Ubity
Zapowiedź: Mich. 4:14
Wypełnienie: Mat. 27:30

sobota, 1 listopada 2008

Proroctwa o Jezusie Chrystusie (1/4)

Miejsce urodzenia

Zapowiedź prorocza: Mich. 5:1
Wypełnienie: Mat. 2:1

Narodzenie z panny

Zapowiedź prorocza: Izaj. 7:14
Wypełnienie: Mat. 1:18-23

Z pokolenia Judy

Zapowiedź prorocza: I Mojż. 49:10
Wypełnienie: Hebr. 7:14

Z domu Dawida

Zapowiedź prorocza: Izaj. 11:1
Wypełnienie: Obj. 22:16

Czas narodzenia

Zapowiedź prorocza: Dan. 9:25
Wypełnienie: Mar. 1:14-15

środa, 29 października 2008

Dwumiesięcznik "Wędrówka"


Chciałbym zachęcić Was od zapoznania się z czasopismem "Wędrówka", dostępną również pod adresem www.wedrowka.nastrazy.pl. Jest to czasopismo stworzone z myślą o młodzieży, ale z pewnością każdy w niej coś znajdzie. Każdy numer poświęcony jest danemu tematowi z różnych dziedzin życia chrześcijan. Omówienie danego tematu jest o tyle ciekawe, że wypowiadają się w nim osoby nie tylko młode, ale też i starsze, co pozwala czytelnikowi spojrzeć na dany temat z różnych perspektyw.

Chciałbym przede wszystkim zachęcić do prenumeraty tego czaspisma, a więcej informacji można znaleść tutaj.

Gorąco POLECAM!!!


wtorek, 28 października 2008

Miłość Dawida i nasza

„I Jonatan ponownie przysiągł Dawidowi na swoją miłość do niego, gdyż miłował go jak własne życie” - 1 Sam. 20:17

Dawid to postać szczególna. Opisy ksiąg historycznych, jak i liczne psalmy tego proroka a zarazem króla Izraela, daje przeświadczenie o tym , że pewna cecha charakteru wyróżnia go ze wszystkich innych wielkich postaci Starego Testamentu. Tą cechą charakteru jest oczywiście miłość i właśnie o niej chciałbym kilka słów napisać, a jako przykład wezmę wielką przyjaźń między Dawidem a Jonatanem. Kim był Jonatan?

Był on Synem Saula, człowiekiem szczerym i pokornym. Saul (pierwszy król Izraela), kiedy obejmował urząd króla, także miał wielką pokorę, lecz z biegiem lat urósł w pychę, co spowodowało, że Bóg zwrócił swe oblicze na Dawida. „Wtedy Samuel rzekł do niego: Dziś odebrał ci Pan królowanie nad Izraelem i nada je innemu, lepszemu od ciebie. A doprawdy ten, który jest chwałą Izraela, nie kłamie i nie żałuje, bo nie jest człowiekiem, aby żałować” - 1 Sam. 15:28-29. Słowa te mają ewidentny wymiar proroczy, ale nie o tym kontekście tych słów dziś. Kiedy Saul mówił te słowa, z punktu widzenia bieżących wydarzeń, mowa była o Dawidzie, synu Issajego.

Saul wiedząc o tym, że Bóg go opuścił i widząc to, że Dawid „wzrasta”, chciał się go pozbyć. Jonatan syn Saula, wiedząc, że jego ojciec ma złe zamierzenia pomaga Dawidowi ujść cało. [Zachęcam do lektury I Księgi Samuela rozdz. 20, a także do zapoznania się z artykułem w czasopiśmie „Na Straży” pt. „Miłość i przyjaźń”, gdzie można przybliżyć sobie wspomnianą historię i jej szczegółową analizę]. Co nim kieruje? Śmiało możemy powiedzieć, że miłość do Dawida. Ci oto dwaj Izraelczycy, byli wielkimi przyjaciółmi, a najwspanialsze jest to, że ich przyjaźń nie opierała się tylko na pięknych słowach i deklaracjach, jak to jest niejednokrotnie dziś. Stan ich serca prowadził ich do konkretnych czynów. Jonatan okazał swą przyjaźń Dawidowi, pomagając mu uciec od swego ojca Saula, co w konsekwencji narażało go na karę: „Tam rzekł Jonatan do Dawida: Świadkiem niech będzie Pan, Bóg izraelski, że wybadam mojego ojca o tym czasie jutro lub pojutrze, a jeżeli dobrze stoi sprawa Dawida, to gdybym wtedy nie posłał do ciebie i nie powiadomił cię o tym” - 1 Sam. 20:12. Dawid nie był dłużny Jonatanowi, a raczej jego potomkom, gdyż Jonatan i Saul giną w jednej z bitew: „Pewnego razu Dawid zapytał: Czy pozostał jeszcze ktoś z domu Saula, abym mógł mu wyświadczyć łaskę ze względu na Jonatana?” - 2 Sam. 9:1.

Widzimy zatem, że mamy wiele dowodów (przytaczam tylko wybrane) na to, że uczucie miłości przyjacielskiej było szczere i prawdziwe. Dlaczego o tym mówię? Gdyż Pan Jezus wspominał o tego typu zachowaniu: „Nowe przykazanie daję wam, abyście się wzajemnie miłowali, jak Ja was umiłowałem; abyście się i wy wzajemnie miłowali. Po tym wszyscy poznają, żeście uczniami moimi, jeśli miłość wzajemną mieć będziecie” - Jan. 13:34-35. W społeczeństwie jak i w mniejszych społecznościach chrześcijańskich (zborach, kościołach) mówi się dużo o miłości i z góry uważa się to za warunek, który został osiągnięty przez wszystkich. To znaczy, że wszyscy duchowi bracia i siostry się wzajemnie miłują, spełniając tym samym przykazanie Pana Jezusa. Przykre to jest, ale to nie prawda! Nie ma tej miłości w takim stopniu jak tego oczekuje od nas Ewangelia. Miłujemy naszych przyjaciół, czyli tych, którzy są nam bliscy, którymi się czujemy najlepiej. Czy o to w tym chodzi? Czy jest to szczera miłość? Pewnie i tak, ale nie możemy jej nazwać miłością chrześcijańską, taką jaką powinni się cechować uczniowie Jezusa. Niby jak wytłumaczyć, jakimi przymiotnikami określić, obmowę, plotkarstwo, zazdrość, a wręcz czasami nienawiść? Jedno słowo: obłuda, bo co gorsze, te zachowania tłumimy w sobie, albo opowiadamy je w „swoim” towarzystwie, a nie zachowujemy się tak jak powinniśmy.

A jak powinniśmy? Otóż jeśli widzimy złe zachowanie, nie powinniśmy naszą wiedzę wykorzystywać do obmowy, ale stanąć na wysokości zadania i w duchu chrześcijańskiej miłości upomnieć takiego brata czy siostrę. Nauka to nie moja, ale Pana Jezusa: „A jeśliby zgrzeszył brat twój, idź, upomnij go sam na sam; jeśliby cię usłuchał, pozyskałeś brata swego. Jeśliby zaś nie usłuchał, weź z sobą jeszcze jednego lub dwóch, aby na oświadczeniu dwu lub trzech świadków była oparta każda sprawa. A jeśliby ich nie usłuchał, powiedz zborowi; a jeśliby zboru nie usłuchał, niech będzie dla ciebie jak poganin i celnik” - Mat. 18:15-17.

Miłość jest bardzo ważna, Nowy Testament jest określany mianem „Zakonu Miłości”, gdyż Pan Jezus umierając za nas kierował się właśnie nią. Ona też ma nas wyróżnia od tego „świata”, ona ma być naszą cechą charakterystyczną! Dlaczego zatem w naszych sercach panuje złość i zazdrość na drugiego, które to prowadzą do grzechu, gdyż przypominam, ze obmowa jest grzechem. Tak być nie powinno… Za puentę naszych rozważań, a zarazem za wezwanie do zmiany naszych serc niech służą nam sowa samego Mistrza.

Mat. 5:43-48:
„Słyszeliście, że powiedziano: Będziesz miłował bliźniego swego, a będziesz miał w nienawiści nieprzyjaciela swego. A Ja wam powiadam: Miłujcie nieprzyjaciół waszych i módlcie się za tych, którzy was prześladują, Abyście byli synami Ojca waszego, który jest w niebie, bo słońce jego wschodzi nad złymi i dobrymi i deszcz pada na sprawiedliwych i niesprawiedliwych. Bo jeślibyście miłowali tylko tych, którzy was miłują, jakąż macie zapłatę? Czyż i celnicy tego nie czynią? A jeślibyście pozdrawiali tylko braci waszych, cóż osobliwego czynicie? Czyż i poganie tego nie czynią? Bądźcie wy tedy doskonali, jak Ojciec wasz niebieski doskonały jest.”

wtorek, 16 września 2008

10 Odpowiedzi

Takjak obiecałem, podaje odpowiedzi:


1. Tym Eliaszem był Jan Chrzciciel, lecz miał tylko po Eliaszu moc i Ducha, Łuk. 1:13-17

2. Przedstawia Żydów i Pogan. Żydzi byli bogaci, a poganie biedni. Żydzi mieli nauczyciela.

3. Był to najstarszy syn Noego po potopie miał 500 lat, został królem Salemu i Kapłanem miasta Salem. Dziś (Jeru Salem) po zniszczeniu Nemroda zmienił imię z Sema na Melchidezeka.

4. Drzewo figowe przedstawia naród Izraela, Ozeasz 10:10/14:6-7. To drzewo zakwitło w 1948 roku i mają nadzieję na swoje owce. Po drugiej wojnie też wszystkie drzewa walczą o niepodległość.

5. Podobieństwo. Pan Jezus trzy lata nauczał Izraela i w końcu zapłakał nad Jeruzalem, przyszedł do swoich owiec co zginęli z Izraela. Trzy lata im poświęcił, widzimy, że oni też maja nadzieję.

6. Ten lud przedstawił lun wieku Ewangelii Jana 46:44. Dzieje 3:19. Dziś wybiera Bóg bez skazy i zmazy, a nie papież ma wybierać, lub samych siebie.

7. Różne imiona dziś sobie przypisują, a nasza odpowiedź to Ii Kor. 5:17 – to jest imię.

8. Nie mogła stać kadzielnica w miejscu najświętszym bo tam wchodzono raz w roku, tylko jeden raz. Hebr. 9:7, a olej zawsze trzeba było dolewać.

9. Potop. Ten człowiek był Królem, Daniela 4:30

10. Przed skrzynia miał Mojżesz położyć laskę, IV Mojż. 17:25

poniedziałek, 15 września 2008

10 Pytań

Zawsze warto utrwalać sobie wiedzę Biblijną. W tym celu publikuje tu 10 Pytań. Jutro opublikuje 10 Odpowiedzi:


1. Malachiasz 4:5-6 Kim był Eliasz?

Jana 1:21 – Jan Chrzciciel mówi, że nie jest Eliaszem.
Mat. 17:11 – Pan Jezus Mówi, że ma przyjść Eliasz.

2. Łuk. 16:19-31 Kogo lub co przedstawia podobieństwo o Bogaczu i Łazarzu?

3. Hebr. 7:3 Melchidezek był królem Salemu. Bez ojca, bez matki bez rodu, bez początku i końca. Kim był?

4. Łuk. 21:29 Kogo lub co przedstawia drzewo figowe oraz inne drzewa?

5. Łuk. 13:6-9 O kim lub o czym mówi to podobieństwo?

6. Izaj. 43:18-21 Jaki to był lub i kogo przedstawiał? Kiedy ten lud wyjdzie na widownię? To powiedział prorok 700 lat przed narodzeniem Pana Jezusa.

7. Izaj. 65:15 Jakie imię mamy otrzymać, dziś czy w przyszłości?

8. III Mojż. 10: Synowie Aarona obsługiwali kadzielnicę. Gdzie stała kadzielnica w miejscu świętym czy najświętszym?

9. I Mojż. 8: Potop.
Noe w arce nie miał mięsa dla lampartów i tygrysów, bo żywili się sianem. Kto z ludzi żywił się też trawą? Był to wielki człowiek.

10. Co Bóg dał do ręki Mojżesza, aby włożył do skrzyni świadectwa dla przyszłych pokoleń?

niedziela, 14 września 2008

Błogosławione Zapewnienia

Pewnie nie raz spotkaliście się z określeniem, że Biblia to zbiór wskazówek, które prowadzą do jedności z Bogiem. Jej specyficzny charakter objawia się tym, że Biblia odpowiada na konkretne przeżycia i odczucia czytelników. Nie jeden raz Biblia pokrzepiła i pocieszyła, ale też zatrwożyła. Pismo Święte oddziałowuje na człowieka - i to bardzo... Jeśli chodzi o mnie, to staram się wszystko o nią opierać. Chcąc być jak najbliżej, Boga staram się, aby Jego Słowo, było jak najczęściej w moich rękach. Poniżej przedstawiam dosłownie kilka werstów, które mogą okazać się pomocne. Jeśli chciałbyś więcej takowych mieć, musisz tylko czytać...


Potrzebujesz rady do wskazywania ci drogi?
„Prowadzisz mnie według rady swojej, a potem przyjmiesz mnie do chały” Psalm 73:24

Chcesz przyjaźni?
„[…] niejeden przyjaciel jest bardziej przywiązany niż brat” Przyp. 18:24

Jesteś zniechęcony?
„Bądźcie mocni! A serce wasze niech będzie dzielne, wy wszyscy, którzy macie nadzieje w Panu” Psalm 31:25

Jesteś krzywdzony?
„A Ja wam powiadam, miłujcie nieprzyjaciół waszych i módlcie się za tych, którzy was prześladują” Mat. 5:44

Cierpisz za czynienie dobra?
„Ale jeżeli okazuje cierpliwość, gdy za dobre uczynki cierpicie, to jest łaska u Boga” I Piotra 2:20

Jesteś spracowany?
Pójdźcie do mnie wszyscy, którzy jesteście spracowani i obciążeni, a Ja wam dam ukojenie” Mat. 11:28

Jesteś nieoświecony?
„A jeśli komu z was brak mądrości, niech prosi Boga, który wszystkich obdarza chętnie i bez wypominania, a będzie mu dana” Jak. 1:5

Jesteś kuszony do złego?
„Synu mój, jeżeli chcą cię zwabić grzesznicy, nie daj się” Przyp. 1:10

Pragniesz sprawiedliwości?
„Błogosławieni, którzy łakną i pragną sprawiedliwości, albowiem oni będą nasyceni” Mat. 5:6

Jesteś przestraszony?
„O Izraelu! Ufaj Panu! On jest pomocą i tarcza ich” Psalm 115:9

Pragniesz współczucia?
„Jak lituje się ojciec nad dziećmi, tak się zlituje Pan nad tymi, którzy się go boją” Psalm 103:13

czwartek, 7 sierpnia 2008

Jezioro Galilejskie


Położone jest w Galilei na północy Palestyny, ma bardzo czyste wody. Ten akwen wodny przez wieki miał różne nazwy: Jezioro Kinneret - od hebrajskiego słowa przypominającego harfę (IV Mojż. 34:11), Morze Tyberiadzkie (Jana 6:1), Jezioro Genezaret (Łuk. 5:1) oraz "wody Genezaret" (1 Mch 11:67)*. Określane jest czasami także jako poprostu "jezioro" (Łuk. 5:2) lub "morze" (Jana 16:16).

Jezioro Galilejskie razem z rzeką Jordan i Morzem Martwym tworzy główny system wodny, który stanowi główną część uskoku syro-afrykańskiego. Jezioro to położone jest na wysokości 220 m n.p.m., a największa głębokość dochodzi do 45 m. Rzeka Jordan wpada do niego od północy, a płynie ona z góry Hermon (jednocześnie niesie ona wody roztopionego śniego z tej góry). Jordan przeływa przez całe Jezioro Galileijskie, którego długość jest wyliczana na około 30 km, i po opuszczeniu Jeziora Galilejskiego płynie dalej. Poziom wody w Jeziorze jest zależny od pory roku.

Występują na nim duże, gwałtowne burze. Jest to spowodowane tym, że Jezioro Galilejskie jest położone dość nisko, a otaczają go liczne wzgórza, co powoduje duże wahania temperatury. Relacje o tych burzach znajdujemy w licznych miejscach na kartach Nowego Testamentu, np. w Ew. Marka 6:48. Co prawda od północy Jezioro Galilejskie jest odsłonięte i narażone na liczne wiatry, ale klimat i żyzna ziemia od zawsze zachęcały ludzi do zasiedlenia.

Do rozwoju ekonomicznego tego regionu przyczynił się głównie szklak handlowy - Via Maris - przechodzący nie daleko lewego brzegu jeziora, a także rybołóstwo, rolnictwo i sadownictwo. W wodach jeziora żyje około 40 gatunków ryb. Owe ryby, były eksportowane po cały Cesarstwie Rzymskim. Rybołóstwo to główne zajęcie współczesnych mieszkańców tej krainy geograficznej.

Z miast, które są wymienione w Biblii (jako położone nad jeziorem) to: Betsaida, Kafarnaum, Korozain, Gadara, Genezaret, Magdala oraz Tyberiada.

* deuterokanoniczna księga Starego Testamentu.

wtorek, 5 sierpnia 2008

Morze Martwe


Morze Martwe (hebr. ים המלח, Jam haMelah) to w rzeczywistości jest to jezioro, do którego wpływa rzeka Jordan. Jezioro ma 80 km długości i 16 km szerokości. Nazwy biblijne tego akwenu są dość różne: Morze Słone (I Mojż. 14:3), Morze Araby /stepowe/ (V Mojż. 4:49), Morze Wschodnie (Joel 2:20) oraz Morze Sodomy (4 Ezdr. 5:7)*.

Jego powierzchnia znajduje się na wysokości 394 m n.p.m., a największa głębokość wynosi 396 metrów. Ze względu na gęstość, morze to jest bardzo spokojne, aczkolwiek mogą wystąpić bardzo niebezpieczne sztormy.

Morze Martwe - jak już było pokazane to wcześniej - bardzo często pojawia się w zapisach biblijnych. Z tych najważniejszych możemy wyróżnić proroctwo, które mówi, że spod progu świątyni jerozolimskiej wypłynie 'woda żywa', która będzie zimą i latem po wyschniętych zboczach do Morza Martwego, czyniąc je słodkim, tak że zaroi w nim się od istot żywych: "I stanie się w owym dniu, że popłyną żywe wody z Jeruzalemu, połowa do morza na wschodzie, a połowa do morza na zachodzie, i tak będzie w lecie i w zimie" - Zach. 14:8. "Potem zaprowadził mnie z powrotem do bramy przybytku; a oto spod progu przybytku wypływała woda w kierunku wschodnim, gdyż przybytek był zwrócony ku wschodowi, a woda spływała ku dołowi spod bocznej prawej ściany świątyni, na południe od ołtarza. Potem wyprowadził mnie przez bramę północną i oprowadził mnie wokoło drogą zewnętrzną do bramy zewnętrznej, zwróconej ku wschodowi; a oto woda wytryskała z południowej strony. A gdy ten mąż ze sznurem mierniczym w ręku wyszedł w kierunku wschodnim, wymierzył tysiąc łokci i kazał mi przejść przez wodę, która sięgała mi do kostek. I znowu odmierzył tysiąc łokci, i kazał mi przejść przez wodę, która sięgała mi do kolan. I znowu odmierzył tysiąc łokci, i kazał mi przejść przez wodę, która sięgała mi do pasa. A gdy znowu odmierzył tysiąc łokci, był to już potok, którego nie mogłem przejść, gdyż wody wezbrały, a były tak głębokie, że trzeba by było w nich pływać, potok, którego nie można było przejść. Wtedy rzekł do mnie: Czy widziałeś to, synu człowieczy? Potem kazał mi iść z powrotem brzegiem potoku. A gdy wracałem, widziałem na brzegu potoku bardzo dużo drzew, z jednej i drugiej strony. I rzekł do mnie: Te wody płyną w kierunku okręgu wschodniego i spływają w dół na step i wpadają do Morza, do wody zgniłej, która wtedy staje się zdrowa. I gdzie tylko potok popłynie, każda istota żywa i wszystko, od czego się tam roi, będzie żyło; i będzie tam dużo ryb, bo gdy ta woda tam dotrze, wtedy będzie zdrowa, a wszystko będzie żyć tam, dokąd tylko dotrze potok. Rybacy będą stać nad nim, od Engedi aż do En-Eglaim, tam będzie suszarnia sieci; jego ryby będą tego samego gatunku, co ryby Morza Wielkiego i bardzo liczne. Lecz jego bagna i bajora nie będą zdrowe, będą przeznaczone do zdobywania soli. Na obu brzegach potoku będą rosły różne drzewa owocowe; liść ich nie więdnie i owoc się nie wyczerpie; co miesiąc będą rodzić świeże owoce, gdyż woda dla nich płynie ze świątyni. Owoc ich jest na pokarm, a liście ich na lekarstwo" - Ezech. 47:1-12.

Warto zwrócić uwagę, że Biblia opisuje czas, kiedy to Morze Martwego nie było: "W czasach Amrafela, króla Synearu, Arioch, król Ellasaru, Kedorlaomer, król Elamu, i Tidal, król narodów, prowadzili wojnę z Berą, królem Sodomy, i z Birszą, królem Gomory, z Szinabem, królem Admy, z Szemeberem, królem Seboim, i z królem miasta Beli, czyli Soaru. Wszyscy oni zeszli się w dolinie Syddim, gdzie teraz jest Morze Słone" - (I Mojż. 14:1-3).

* 4 Księga Ezdrasza to apokryficzna księga ST nie uznawana przez wszystkie odłamy chrześcijaństwa.

Patmos

Jedna z Wysp Sporadyjskich na Morzu Egejskim. Jest to mała wysepka, około 16 km długość i 10 km szerokości. Wyspa ta jest znana z Apokalipsy św. Jana. To właśnie na tej wyspie Jan został więziony i tam Pan Jezus przekazał Janowi objawienie, które otrzymał od Ojca. "Objawienie Jezusa Chrystusa, które dał mu Bóg, aby ukazać sługom swoim to, co ma się stać wkrótce; to też wyjawił On za pośrednictwem zesłanego anioła swojego słudze swemu Janowi, który dał świadectwo Słowu Bożemu i zwiastowaniu Jezusa Chrystusa, wszystkiemu, co w widzeniu oglądał" - Obj. 1:1-2. "Ja, Jan, brat wasz i uczestnik w ucisku i w Królestwie, i w cierpliwym wytrwaniu przy Jezusie, byłem na wyspie, zwanej Patmos, z powodu zwiastowania Słowa Bożego i świadczenia o Jezusie" - Obj. 1:9.

Owy fakt zesłania na tą wyspę jest wiarygodny i pewny, gdyż historia mówi, że cesarstwo rzymskie dość często stosowało tą karę, za różnego rodzaju przestępstwa, np. magię czy astrologię. Misja apostolska, którą pełnił Jan także mogła zostać zaliczona przez władzę rzymską do w/w przestępstw.

poniedziałek, 4 sierpnia 2008

Startujemy ;)


Pierwszy post, więc wypadało by napisać coś o sobie...

Otóż Bóg jest dla mnie bardzo ważny, na tyle ważny, że jest najważniejszy. Oczywistym jest zatem to, że Biblia, która jest Jego Słowem także jest dla mnie ważna. Psalmista Dawid tak kiedyś napisał: "Z natchnienia twego mówi serce moje: "Szukajcie oblicza mego!" Przeto oblicza twego szukam, Panie" - Ps. 27:8. Skoro mamy szukać Boga, to w jaki sposób? Odpowiedź jest prosta: poprzez poznawanie Pisma Świętego. To tam jest odpowiedź na współcześnie nurtujące ludzkość pytania, na pytania każdego człowieka, każdego z nas...

Człowiek nie jest Bogu obojętny, dlatego dał mu Biblię, aby dać jemu szanse na poznanie Go i a tym samy dać możliwość zbawienia: "Który chce, aby wszyscy ludzie byli zbawieni i doszli do poznania prawdy" - 1 Tym. 2:4. Niestety, nie każdy wziął sobie tą prostą zasadę do serca.

Z wielką radością mogę powiedzieć, że ja uwierzyłem Bogu i Jemu poświęciłem swoje życie. Dlatego mogę powiedzieć za królem Dawidem: szukam Twego oblicza! Dlatego ten blog nazwałem 'MECHKAR' (z hebr. 'studium'). Chciałbym podzielić się z Wami moimi rozważaniami i "poszukiwaniami" Boga. Mam nadzieję, że moje posty będą dla Was treściami, z których będziecie mieć 'duchowy pożytek'.

Byłoby też miło, gdyby ten blog nie był monologiem. Dlatego gorąco zachęcam Was do komentowania moich postów, oraz do kontaktowania się ze mną. Wszelkie dobre słowo, a także konstruktywna krytyka jest mile widziana:)

Miłej lektury - Łukasz