sobota, 1 listopada 2008

Proroctwa o Jezusie Chrystusie (1/4)

Miejsce urodzenia

Zapowiedź prorocza: Mich. 5:1
Wypełnienie: Mat. 2:1

Narodzenie z panny

Zapowiedź prorocza: Izaj. 7:14
Wypełnienie: Mat. 1:18-23

Z pokolenia Judy

Zapowiedź prorocza: I Mojż. 49:10
Wypełnienie: Hebr. 7:14

Z domu Dawida

Zapowiedź prorocza: Izaj. 11:1
Wypełnienie: Obj. 22:16

Czas narodzenia

Zapowiedź prorocza: Dan. 9:25
Wypełnienie: Mar. 1:14-15

Brak komentarzy: