niedziela, 14 września 2008

Błogosławione Zapewnienia

Pewnie nie raz spotkaliście się z określeniem, że Biblia to zbiór wskazówek, które prowadzą do jedności z Bogiem. Jej specyficzny charakter objawia się tym, że Biblia odpowiada na konkretne przeżycia i odczucia czytelników. Nie jeden raz Biblia pokrzepiła i pocieszyła, ale też zatrwożyła. Pismo Święte oddziałowuje na człowieka - i to bardzo... Jeśli chodzi o mnie, to staram się wszystko o nią opierać. Chcąc być jak najbliżej, Boga staram się, aby Jego Słowo, było jak najczęściej w moich rękach. Poniżej przedstawiam dosłownie kilka werstów, które mogą okazać się pomocne. Jeśli chciałbyś więcej takowych mieć, musisz tylko czytać...


Potrzebujesz rady do wskazywania ci drogi?
„Prowadzisz mnie według rady swojej, a potem przyjmiesz mnie do chały” Psalm 73:24

Chcesz przyjaźni?
„[…] niejeden przyjaciel jest bardziej przywiązany niż brat” Przyp. 18:24

Jesteś zniechęcony?
„Bądźcie mocni! A serce wasze niech będzie dzielne, wy wszyscy, którzy macie nadzieje w Panu” Psalm 31:25

Jesteś krzywdzony?
„A Ja wam powiadam, miłujcie nieprzyjaciół waszych i módlcie się za tych, którzy was prześladują” Mat. 5:44

Cierpisz za czynienie dobra?
„Ale jeżeli okazuje cierpliwość, gdy za dobre uczynki cierpicie, to jest łaska u Boga” I Piotra 2:20

Jesteś spracowany?
Pójdźcie do mnie wszyscy, którzy jesteście spracowani i obciążeni, a Ja wam dam ukojenie” Mat. 11:28

Jesteś nieoświecony?
„A jeśli komu z was brak mądrości, niech prosi Boga, który wszystkich obdarza chętnie i bez wypominania, a będzie mu dana” Jak. 1:5

Jesteś kuszony do złego?
„Synu mój, jeżeli chcą cię zwabić grzesznicy, nie daj się” Przyp. 1:10

Pragniesz sprawiedliwości?
„Błogosławieni, którzy łakną i pragną sprawiedliwości, albowiem oni będą nasyceni” Mat. 5:6

Jesteś przestraszony?
„O Izraelu! Ufaj Panu! On jest pomocą i tarcza ich” Psalm 115:9

Pragniesz współczucia?
„Jak lituje się ojciec nad dziećmi, tak się zlituje Pan nad tymi, którzy się go boją” Psalm 103:13

Brak komentarzy: