poniedziałek, 15 września 2008

10 Pytań

Zawsze warto utrwalać sobie wiedzę Biblijną. W tym celu publikuje tu 10 Pytań. Jutro opublikuje 10 Odpowiedzi:


1. Malachiasz 4:5-6 Kim był Eliasz?

Jana 1:21 – Jan Chrzciciel mówi, że nie jest Eliaszem.
Mat. 17:11 – Pan Jezus Mówi, że ma przyjść Eliasz.

2. Łuk. 16:19-31 Kogo lub co przedstawia podobieństwo o Bogaczu i Łazarzu?

3. Hebr. 7:3 Melchidezek był królem Salemu. Bez ojca, bez matki bez rodu, bez początku i końca. Kim był?

4. Łuk. 21:29 Kogo lub co przedstawia drzewo figowe oraz inne drzewa?

5. Łuk. 13:6-9 O kim lub o czym mówi to podobieństwo?

6. Izaj. 43:18-21 Jaki to był lub i kogo przedstawiał? Kiedy ten lud wyjdzie na widownię? To powiedział prorok 700 lat przed narodzeniem Pana Jezusa.

7. Izaj. 65:15 Jakie imię mamy otrzymać, dziś czy w przyszłości?

8. III Mojż. 10: Synowie Aarona obsługiwali kadzielnicę. Gdzie stała kadzielnica w miejscu świętym czy najświętszym?

9. I Mojż. 8: Potop.
Noe w arce nie miał mięsa dla lampartów i tygrysów, bo żywili się sianem. Kto z ludzi żywił się też trawą? Był to wielki człowiek.

10. Co Bóg dał do ręki Mojżesza, aby włożył do skrzyni świadectwa dla przyszłych pokoleń?

Brak komentarzy: