czwartek, 13 listopada 2008

Proroctwa o Jezusie Chrystusie (2/4)

Charakterystyka Jego działalności

Jego praca dla ludzi
Zapowiedź: Izaj. 61:1-3
Wypełnienie: Łuk. 4:16-21

Jako prorok
Zapowiedź: 5 Mojż. 18:15
Wypełnienie: Dziej. Ap. 7:37

Nosiciel światła
Zapowiedź: Izaj. 9:1-2
Wypełnienie: Mat. 4:12-16

Lekarz
Zapowiedź: Izaj. 53:4
Wypełnienie: Mat. 8:16.17; 12:17-21

Pasterz
Zapowiedź: Izaj. 40:11
Wypełnienie: Jan. 10:14

Zbawiciel wszystkich
Zapowiedź: Izaj. 49:4-6
Wypełnienie: Obj. 7:9

Nauczanie w przypowieściach
Zapowiedź: Psalm 78:2
Wypełnienie: Mat. 13:34.35

Jego odrzucenie
Zapowiedź: Psalm 69:8; Izaj. 53:3
Wypełnienie: Jan 1:10.11

Triumfalny wzajd do Jerozolimy
Zapowiedź: Zach. 9:9
Wypełnienie: Mat. 21:1-11

Jego zdrajca
Zapowiedź: Psalm 41:10; 55:13.14
Wypełnienie: Jan. 13:18

Cena zdrady
Zapowiedź: Zach. 11:12
Wypełnienie: Mat. 26:14-16

Wykorzystanie pieniędzy
Zapowiedź: Zach. 11:13
Wypełnienie: Mat. 27:3-8

Opuszczony przez uczniów
Zapowiedź: Zach. 13:7
Wypełnienie: Mat. 26:31

Opluty
Zapowiedź: Izaj. 50:6
Wypełnienie: Mat. 26:67

Milczący wobec oprawców
Zapowiedź: Izaj. 53:7
Wypełnienie: Mat. 27:30

Ubity
Zapowiedź: Mich. 4:14
Wypełnienie: Mat. 27:30

Brak komentarzy: