wtorek, 16 września 2008

10 Odpowiedzi

Takjak obiecałem, podaje odpowiedzi:


1. Tym Eliaszem był Jan Chrzciciel, lecz miał tylko po Eliaszu moc i Ducha, Łuk. 1:13-17

2. Przedstawia Żydów i Pogan. Żydzi byli bogaci, a poganie biedni. Żydzi mieli nauczyciela.

3. Był to najstarszy syn Noego po potopie miał 500 lat, został królem Salemu i Kapłanem miasta Salem. Dziś (Jeru Salem) po zniszczeniu Nemroda zmienił imię z Sema na Melchidezeka.

4. Drzewo figowe przedstawia naród Izraela, Ozeasz 10:10/14:6-7. To drzewo zakwitło w 1948 roku i mają nadzieję na swoje owce. Po drugiej wojnie też wszystkie drzewa walczą o niepodległość.

5. Podobieństwo. Pan Jezus trzy lata nauczał Izraela i w końcu zapłakał nad Jeruzalem, przyszedł do swoich owiec co zginęli z Izraela. Trzy lata im poświęcił, widzimy, że oni też maja nadzieję.

6. Ten lud przedstawił lun wieku Ewangelii Jana 46:44. Dzieje 3:19. Dziś wybiera Bóg bez skazy i zmazy, a nie papież ma wybierać, lub samych siebie.

7. Różne imiona dziś sobie przypisują, a nasza odpowiedź to Ii Kor. 5:17 – to jest imię.

8. Nie mogła stać kadzielnica w miejscu najświętszym bo tam wchodzono raz w roku, tylko jeden raz. Hebr. 9:7, a olej zawsze trzeba było dolewać.

9. Potop. Ten człowiek był Królem, Daniela 4:30

10. Przed skrzynia miał Mojżesz położyć laskę, IV Mojż. 17:25

poniedziałek, 15 września 2008

10 Pytań

Zawsze warto utrwalać sobie wiedzę Biblijną. W tym celu publikuje tu 10 Pytań. Jutro opublikuje 10 Odpowiedzi:


1. Malachiasz 4:5-6 Kim był Eliasz?

Jana 1:21 – Jan Chrzciciel mówi, że nie jest Eliaszem.
Mat. 17:11 – Pan Jezus Mówi, że ma przyjść Eliasz.

2. Łuk. 16:19-31 Kogo lub co przedstawia podobieństwo o Bogaczu i Łazarzu?

3. Hebr. 7:3 Melchidezek był królem Salemu. Bez ojca, bez matki bez rodu, bez początku i końca. Kim był?

4. Łuk. 21:29 Kogo lub co przedstawia drzewo figowe oraz inne drzewa?

5. Łuk. 13:6-9 O kim lub o czym mówi to podobieństwo?

6. Izaj. 43:18-21 Jaki to był lub i kogo przedstawiał? Kiedy ten lud wyjdzie na widownię? To powiedział prorok 700 lat przed narodzeniem Pana Jezusa.

7. Izaj. 65:15 Jakie imię mamy otrzymać, dziś czy w przyszłości?

8. III Mojż. 10: Synowie Aarona obsługiwali kadzielnicę. Gdzie stała kadzielnica w miejscu świętym czy najświętszym?

9. I Mojż. 8: Potop.
Noe w arce nie miał mięsa dla lampartów i tygrysów, bo żywili się sianem. Kto z ludzi żywił się też trawą? Był to wielki człowiek.

10. Co Bóg dał do ręki Mojżesza, aby włożył do skrzyni świadectwa dla przyszłych pokoleń?

niedziela, 14 września 2008

Błogosławione Zapewnienia

Pewnie nie raz spotkaliście się z określeniem, że Biblia to zbiór wskazówek, które prowadzą do jedności z Bogiem. Jej specyficzny charakter objawia się tym, że Biblia odpowiada na konkretne przeżycia i odczucia czytelników. Nie jeden raz Biblia pokrzepiła i pocieszyła, ale też zatrwożyła. Pismo Święte oddziałowuje na człowieka - i to bardzo... Jeśli chodzi o mnie, to staram się wszystko o nią opierać. Chcąc być jak najbliżej, Boga staram się, aby Jego Słowo, było jak najczęściej w moich rękach. Poniżej przedstawiam dosłownie kilka werstów, które mogą okazać się pomocne. Jeśli chciałbyś więcej takowych mieć, musisz tylko czytać...


Potrzebujesz rady do wskazywania ci drogi?
„Prowadzisz mnie według rady swojej, a potem przyjmiesz mnie do chały” Psalm 73:24

Chcesz przyjaźni?
„[…] niejeden przyjaciel jest bardziej przywiązany niż brat” Przyp. 18:24

Jesteś zniechęcony?
„Bądźcie mocni! A serce wasze niech będzie dzielne, wy wszyscy, którzy macie nadzieje w Panu” Psalm 31:25

Jesteś krzywdzony?
„A Ja wam powiadam, miłujcie nieprzyjaciół waszych i módlcie się za tych, którzy was prześladują” Mat. 5:44

Cierpisz za czynienie dobra?
„Ale jeżeli okazuje cierpliwość, gdy za dobre uczynki cierpicie, to jest łaska u Boga” I Piotra 2:20

Jesteś spracowany?
Pójdźcie do mnie wszyscy, którzy jesteście spracowani i obciążeni, a Ja wam dam ukojenie” Mat. 11:28

Jesteś nieoświecony?
„A jeśli komu z was brak mądrości, niech prosi Boga, który wszystkich obdarza chętnie i bez wypominania, a będzie mu dana” Jak. 1:5

Jesteś kuszony do złego?
„Synu mój, jeżeli chcą cię zwabić grzesznicy, nie daj się” Przyp. 1:10

Pragniesz sprawiedliwości?
„Błogosławieni, którzy łakną i pragną sprawiedliwości, albowiem oni będą nasyceni” Mat. 5:6

Jesteś przestraszony?
„O Izraelu! Ufaj Panu! On jest pomocą i tarcza ich” Psalm 115:9

Pragniesz współczucia?
„Jak lituje się ojciec nad dziećmi, tak się zlituje Pan nad tymi, którzy się go boją” Psalm 103:13